· 

7 Generaties

Het zaadje van het project 'Zeven generaties' is geplant tijdens het lezen van een boek van Priscilla Cogan, schrijfster die in een indianenreservaat haar praktijk heeft.

Ze is klinisch psychologe. In de voetstappen van haar zoektocht naar haar wortels, is mijn zoektocht begonnen.

Haar boeken las ik, tijdens een mindere en toch heel kostbare levensfase voor mij.

Alle anekdotes en indianenwijsheden schreef ik op, als een naslagwerk voor mij.

Na verscheidene jaren ben ik begonnen met het project 'Zeven generaties'.

 

Maar op één of andere wijze kon ik er niet verder aan werken.

In 2011 begon ik  mijn eigen zoektocht en ging ik naar Griekenland, Thessaloniki.

Ik heb de boeken: Thessaloniki Stad van geesten en het boek De Heksen Van Smyrna gelezen.

Met het boek Thessaloniki ben ik door de stad gelopen en gezocht, soms gevonden maar vaak was het er niet meer.

Mijn Griekse voorouders komen uit Klein-Azië en tijdens de Ataturk-periode besloot men in januari 1923 tot een bevolkingsuitwisseling tussen Turkije en Griekenland.

Zo zijn mij Griekse voorouders van Klein-Azië naar Thessaloniki gekomen.

 

Maar wat heeft dit alles te maken met de 'Zeven generaties',  vraagt u zich misschien af.

 

Zowel de indianen als ook de heksen (wijze vrouwen) van Smyrna vertelden erover.

Weet dat je altijd 7 generaties vrouwen achter je hebt staan, met hun wijsheid, kracht, raad enz. Je kunt ze altijd vragen voor hulp. Realiseer je ook, dat je 7 generaties voor je hebt.

Ben je bewust van iedere stap die je zet in je leven. Het is niet zo dramatisch als ik het schrijf…denk hierbij aan levensfase waarin je een beslissing moet nemen of kan nemen…wat doe je ermee en hoe pak je het aan.

 

In mijn werk heb ik letterlijk 7 gezichten verweven in de haren, de tentakels zijn voelsprieten…de spirituele geleiders en soms ook slangen, voor mij staat een slang voor wijsheid en niet de Bijbelse omschrijving.

De rode draad is de bekende ‘Rode draad’, die alles met elkaar verbindt.

 

Ze is zwanger en in haar linkerhand is een kind (papier-maché en papierpulp) met bladgoud.

Goud staat voor mannelijke energie en het kind hangt aan de borst van de moeder.

Het kind in de rechterhand (papier-maché en papierpulp) met bladzilver.

Zilver staat voor vrouwelijke energie.

Dat kind is vrijer en wil al de wijde wereld in.

 

Onder haar zwangere buik heb ik de nadruk gelegd op haar innerlijke tempel.

Haar Yoni-energie. Zij bepaalt wie haar tempel betreedt.

 

Ik heb haar op een oude plank bevestigd en vanwaaruit ben ik verder gaan werken.

Recycling…van hout wordt papier gemaakt…een kringloop.

Alles is van papier-maché en papierpulp gemaakt. Alleen de tentakels hebben draad.

 

Ik wilde haar ogen benadrukken.

Eén oog kijkt naar boven en het ander oog naar beneden.

Uiteindelijk vond ik de ogen te zeer aanwezig, dus besloot ik de ogen iets verweerd te laten uitzien.

Het geheel  werd afgelakt met een mat glans  uv filter lak .